???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Мобилност

Разширено търсене
Мобилността за държавните служители е регламентирана в Закона за държавния служител. Държавните служители могат да разгледат обявените от администрациите длъжности за заемане чрез мобилност (преминаване на държавна служба в друга администрация и/или временно преместване в друга администрация).
Обяви: 13
933
933
933
933
933
933

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран