???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Конкурси за работа

В съответствие със Закона за държавния служител обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват в Административния Регистъра едновременно с публикуването им в специализиран сайт или портал за търсене на работа. Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:

  • длъжността, за която се провежда конкурсът;
  • администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността;
  • минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
  • необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им;
  • общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
  • образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.

Публикуват се конкурси или обяви за назначаване по служенбо или трудово правоотношение. Могат да се извършват справки за конкурси и обяви.


За търсене на подходящи обяви, натиснете:

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран