???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Програма "Старт в кариерата"

Основната цел на Програма „Старт на кариерата“ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж от безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Целева група са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Работодатели са структури от централната и териториалната администрация. След подбор, въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца. За повече информация за програмата, натиснете:

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран