???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Обяви за стаж

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация. Целта на програмата е да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. Програмата се провежда в съответствие със Закона за администрацията и Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран