???general.gerbBG???

Портал за работа в държавната администрация

Работа в администрацията

Администрацията на изпълнителната власт на Република България обхваща администрацията на Министерския съвет, министерствата, държавните агенции, администрацията на държавните комисии, изпълнителните агенции, областните и общинските администрации и други административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. Тези структури имат различни функции, но всички те са част от държавната администрация и като такива осъществява своята дейност в интерес на обществото. Държавната администрация в своята цялост е най-големият работодател в България. Секторите на дейност в администрацията са разнообразни и предоставят възможност на специалисти с образователна и професионална подготовка от различни направления да реализират своя потенциал. Мотивацията на хората, които са избрали държавната администрация за свой работодател е свързана със съдържанието на дейността, възможността за мобилност и развитие в различни институции, нормативно регулираното заплащане, интересната и разнообразна работа, която е социално значима.

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към начaлния екран